Air Yang Menghidupkan

Yeh 47: 1-9.12
Yoh 5:1-12

“Kemana saja air itu mengalir, semua yang ada di sana hidup”! Bacaan pertama menggambarkan kepada kita tentang air suci dari Bait Suci yang menghidupkan dari berbagai penjuru mata-angin! Air itu menghidupkan dan menyembuhkan! Air keselamatan!

Injil hari ini memperlihatkan mujizat yang dibuat Yesus di Kolam Betesda di Gerbang anak Domba kepada orang-orang sakit, teristimewa salah seorang yang sakit sudah 30 tahun. Goncangan air kolam Betesda adalah saat yang membawa penyembuhan, membawa kehidupan.

Mujizat penyembuhan yang dibuat Yesus hendaknya menegaskan kehadiran Yesus dan kemahakuasaannya untuk menghidupkan dan menyelamatkan. Yesus bagaikan Air yang mengalir dari Bapa dan ke mana saja Ia pergi membawa penyembuhan dan kehidupan.

Yesus adalah Air dari Kolam Betesda yang bergoncang, Ia menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan kita dari dosa dan salah kita. Ia menyembuhkan/memulihkan kita dari sakit dosa kita. Ia menghidupkan kita dari kematian kita karena dosa kita.

Marilah kita memberi diri untuk di sembuhkah dan dihidupkan oleh Kristus sendiri. Yesus adalah air kehidupan kekal! Amen!

Selasa, 24 Maret 2020
Pe. Rikardus Pasang, SVD