In Cruce Salus et Vita – Dalam Salib ada Keselamatan dan Hidup

Jumat, 14 September 2018
Pekan Biasa XXIII
Pesta Salib Suci
¤ Bil. 21:4-9
¤ Mzm. 78:1-2,34-35,36-37,38
¤ Flp. 2:6-11
¤ Yoh. 3:13-17
“In Cruce Salus et Vita”
– Dalam Salib ada Keselamatan dan Hidup –
Inilah inti kepercayaan kita pada misteri salib. Dengan membuat ‘tanda salib’ kita menyatukan:
“kognisi/budi” (kening)
“afeksi/hati” (dada) dan
“aksi/tindakan” (dua bahu kiri dan kanan) kita kepada penyelenggaraan dan kasih Allah semata.
Pada hari ini seluruh Gereja Katolik merayakan Pesta Salib Suci. “SALIB” ~ Saat – Aku – Lemah – Ingatlah – Bapa.
Mengacu pada bacaan Injil hari ini, Allah Bapa mengutus Yesus Kristus, Putra tunggal-Nya untuk memulihkan kembali hubungan kita dengan Allah Bapa yang putus akibat dosa dan maut.
Adapun nilai salib yang dapat kita maknai dalam Pesta Salib Suci ini, antara lain:

1. Menyelamatkan
Tujuan Yesus datang ke dunia bukan untuk menghakimi manusia, melainkan untuk menyelamatkan dari hukuman dosa dan membahagiakan umat manusia. Inilah misteri kasih Allah. Allah tidak ingin manusia tetap hidup dalam dosa. Allah mengasihi manusia dan ingin manusia tidak binasa dalam dosa dan hukuman Allah, tetapi beroleh hidup yang kekal.
Di sinilah kita diajak untuk mempercayai bahwa hanya Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa dan hukuman kekal sebab Ia datang dari surga. Tidak ada seorang pun yang mampu berusaha sendiri untuk bebas dari dosa dan menerima pengampunan serta hak masuk surga, kecuali melalui pertolongan Tuhan Yesus.

2. Meneguhkan
Manusia hanya dapat mengalami keselamatan apabila menerima cara penyelamatan dari Allah sendiri. Cara tersebut adalah Allah Bapa mengutus Kristus, Putra Tunggal-Nya sendiri dan memberi Roh ke dalam hati manusia untuk memperbarui hati tersebut. Roh memperbarui hati agar hati tersebut beriman kepada Tuhan Yesus dan menerima salib Kristus sebagai jalan keselamatan dari Allah.
Di sinilah kita diajak untuk terus berjuang dan tidak putus asa. Teruslah berharap pada kasih dan kemurahan Tuhan. Yesus pasti akan meneguhkan kita dengan kekuatan dan penghiburan agar kita mampu menghadapi kesulitan, penderitaan dan aneka persoalan yang kita alami sebagai bagian dari salib kehidupan selama di dunia ini.

3. Membangkitkan
Yesus akan membangkitkan semangat kita di saat lelah, lemah dan tak berdaya ketika kita datang pada salib Yesus.
Di sinilah kita diajak untuk percaya dan berdoa di hadapanNya serta menimba daya kekuatan salibNya dalam keheningan batin kita. Siapa yang percaya kepada karya salib Kristus mendapatkan kesembuhan rohani (dilahirkan baru oleh Roh).
Saudaraku, sadarilah bahwa di kayu Salib Suci tergantung Dia yang menyelamatkan kita dan pandanglah serta percayalah kepada Dia yang tersalib itu maka kita akan diselamatkan. Sudahkah kita mengalami pembaruan dari Roh Kudus melalui percaya kepada karya Salib Kristus?
Salam Kasih dan Damai Sejahtera Kristus bersama Bunda Maria senantiasa menyertai kita sekeluarga yang percaya pada Salib Suci Kristus yang menyelamatkan. Amin.