Doa Untuk Seorang Uskup

Tuhan, Engkau sudah memilih hambaMu
Untuk memanggul salibMu
Bersiarah bersama umatMu
Menyusuri jalan berliku
Melewati hamparan berkerikil
Melangkah pada tanah beronak
Dan merasakan suka dan duka
Anak-anakMu yang telah Engkau meteraikan
Dengan tubuh dan darah pengorbananMu

Tuhan, engkau telah menentukan hambaMu
Untuk menjadi gembala berjuta domba
Yang merumput di padang gereja yang kudus
Melepaskan dahaga dari mata air yang bening
Yang mengalir dari liang belas kasihMu

Tuhan, Engkau telah mengutus hambaMu
Untuk bertandang ke sudut-sudut hati umatMu
Yang seringkali bersiarah penuh harapan
Juga yang sering merasakan kesepian
Yang beiman penuh semangat meluap
Juga seringkali terjatuh dalam kelesuan
Yang tetap teguh berdiri di bawah kaki salibMu
Juga yang pergi menjauh dariMu

Tuhan, Engkau telah menjadikan hambaMu
Wadah tempat berjuta umatMu
Menimba kekuatan dalam kesetiaan
Melalui tumpangan tangan dan berkatnya
Untuk membagikan rahmat surgawi dariMu
Agar luka jiwa disembuhkan
Dan dosa-dosa dihapuskan

Maka berilah hambaMu
Roh Kudus untuk menjiwainya
Agar ia setia dalam tugas kegembalaanya
Seraya mengajarkan kearifan kepada umatMu
Agar senantiasa mendoakannya
Pada semua jengkal jalan siarahnya
Agar ia mampu bertahan dalam badai
Yang pasti akan mengintai setiap langkahnya

Tuhan, ke dalam kuasaMu
Kami serahkan UskupMu
Dan gembala kami
Seraya berharap dan berdoa
Agar karyanya berbuah rahmat
Agar tak pernah kering meski terus dibagikan

Denpasar, 26 September 2018
Kepada: Mgr. Martinus Ewaldus Sedu, Pr
Uskup Maumere