Tanah Leluhurku Di Kaki Gunung

Tanah leluhurku di kaki gunung
Dan di lereng bukit
Adalah tanah warisan para leluhur
Rumah tempat berdiam Dewa Zeta*)
Juga rumah bersanding Nitu Zale*)
Leluhur-leluhur yang mengabdinya
Dengan ritus-ritus upacara
Dan darah korban persembahan

Tanah putih di bibir pantai
Batu-batu hitam menyimpan cinta
Tanah gembur di bukit dan lembah
Basah bercucuran keringat
Dari buah kasih Ebu Nusi*)
Dan roh kehidupan mereka
Yang tak pernah mati

Tanahku di Kaki gunung
Tempat menanam seribu rahim
Yang menumbuhkan pohon keturunan
Diwariskan dari waktu ke waktu
Untuk dijaga dan dilestarikan
Di tanah bukit dan lembah
Tertanam rahim ibu yang melahirkan
Menungguku pulang padanya

Denpasar, 30 Agustus 2018
Catatan Rindu Maghilewa

*) Dewa Zeta =Tuhan/yang mencipta
*) Nitu Zale = roh jahat/yang merusak
*) Ebu Nusi = Leluhur/nenek moyang

Oleh: Agus Thuru