Sakramen Politik

Sakramen Politik

Sekarang kita mesti paham
Sakramen politik itu titah
Yang Sang Guru serukan
Berikan kepada kaiser
Yang menjadi haknya
Dan berikan kepada Allah
Yang menjadi hak Bapa Surgawi

Sekarang kita mesti sadar
Kita perlu sakramen politik
Tidak untuk membuat suci
Tidak untuk membuat kudus
Tidak untuk serta merta masuk surga
Tapi untuk menjadi jalan lurus
Menuju Indonesia yang beradab

Sakramen politik adalah tanda pengarah
Bagi domba-domba yang siap diutus
Untuk berani berselancar di kawanan srigala
Dan berani menjadi korban
Jika demi dan untuk perjuangan
Menegakkan kebenaran dan keadilan
Dengan iman yang tangguh dan mandiri

Kita jadikan diri sakramen politik
Untuk mengubah wajah Indonesia
Dari ketidakadilan menjadi adil
Ketidakbenaran menjadi benar
Politik busuk menjadi politik manusiawi
Agar sesama anak bangsa
Bisa saling menyelamatkan

Ubung, 27 Agustus 2018

Oleh: Agus Thuru